Wild Harmony

Använd rätt belysning i jul

Nu när det är december så börjar alla trädgårdar och balkonger att fyllas med olika ljusslingor, julbelysning med mera. Dock är det viktigt att använda rätt sorts belysning som är för utomhusbruk, samt ringa en elektriker i Vasastan om man har problm med elen. Alla produkter för utomhusbruk ska vara anpassade för det, det ska stå på produkten eller i bruksanvisningen hur den ska användas. Kolla även vad den har för IP-klass. Det är den som anger  anger om en elprodukt är tillverkad för att användas inom- eller utomhus. För att den ska kunna användas utomhus ska det vara IP44 eller högre.

Smart använda en jordfelsbrytare

När du använder ljusslingor eller annan belysning utomhus så är det viktigt att du även använder uttag för utmomhusbruk, då det är jordat. Alla elprodukter som används utomhus ska vara jordade eller dubbelisolerade. Om du inte har en jordfelsbrytare fast installerad kan du använda en portabel. Dock är en jordfelsbrytare en billig livförsäkring, så ring en elektriker i Vasastan för att få en installerad!

Kontrollera äldre belysning

Om du haft din ljusslinga ett antal år, se över den så att allt är helt. Sladden får inte vara skaddad samt att stickproppen bör sitta fast och inte glappa. Om den inte är hel, kasta den och köp en ny!

Checklista för julbelysning utomhus

3 Dec 2021