Wild Harmony

Guide för vapenvård

Ställ aldrig in ditt kulvapen i ett vapenskåp utan att först ha rengjort det. Här får du steg för steg instruktioner i hur du ska göra för att hålla älgstudsaren ren. 

 1. Kolla att ditt vapen inte är laddat! 
 2. Sätt i en boreguide - den gör att patronläge, pipa eller mekanismen inte tar skada under det att du rengör. 
 3. Blöt ner en draglapp med lösning som ska lösa upp krutrester. Drag sedan åt samma håll som kulan går i loppet. Upprepa 3 - 4 gånger. 
 4. Skruva på bronsborsten på läskstången, se till att blöta den med krutlösare. Dra sedan borsten åt båda håll i pipan. Se till att hela borsten kommer ut ur mynningen innan du för tillbaka borsten. Drag cirka 15 gånger fram och tillbaka. 
 5. Upprepa nu steg 3 med en blöt draglapp. Den kommer att komma ut rejält smutsig. Fortsätt dra med rena lappar tills det inte kommer ut mer smuts. 
 6. Torrdra med torra och rena lappar.
 7. Ta ur boreguiden, rengör ordentligt och sätt tillbaka.
 8. Blöt nu nya lappar med kopparlösare och dra från patronläge till mynning. 2 - 3 gånger med 2 minuters mellanrum. 
 9. Nu är det dags att byta till nylonborsten. Blöt ner ordentligt med kopparlösare och dra 5 - 10 gånger fram och tillbaka i pipan. Låt stå i cirka 5 minuter.
 10. På med nya lappar och dra igen med kopparlösare, 2 - 3 gånger. Om lapparna kommer ut väldigt färgade - gör om steg 8, 9 och 10 en gång till. 
 11. Torrdra med rena och torra lappar. 
 12. Ta ur boreguiden, rengör ordentligt och sätt tillbaka.
 13. Olja in en draglapp med vapenolja och för genom pipan (om du inte ska skjuta omedelbart såklart) och se till att alla röriga delar och pipans utsida också blir inoljade. 

Svårare än så är det inte att hålla sitt vapen rent och funktionellt. Se till att alltid torrdra pipan innan du skjuter, olja i pipan kan orsaka skador både på dig och på ditt vapen. 

15 Oct 2019