Wild Harmony

Harmoni på jobbet är viktigare än många tror

Denna bild som jag hittade visar så otroligt mycket egentligen och jag är säker på att det finns både chefer och anställda som känner igen sig. Ingen av de två på bilden mår särskilt bra och jag skulle kunna gå så långt som att säga att de båda behöver hjälp. Mannen till höger behöver bli en bättre chef, och den till vänster behöver kunskaper och möjligheter att växa. Med finare ord så handlar det om att de behöver utbildning. Exempelvis försvarets utveckling av grupp och ledare, eller andra former av kurser som stärker både chef och anställd på företaget.  

Mår vi inte bra på jobbet så mår vi inte bra på fritiden

Vill man ha ett harmoniskt liv på fritiden måste man också hitta denna sinnesstämning på jobbet. Långt ifrån alla chefer har egenskapen att på ett lugnt och metodiskt sätt styra verksamheten och den inre osäkerhet de bär kan uttrycka sig i ett väldigt auktoritärt ledarskap. Jag har pratat med min chef om detta, och han talade om en ledarskapsutbildning i Stockholm han hade hittat och tänkte skicka iväg alla med någon form av chefsuppdrag på. Det är en bra utbildning för ledarskap där man lägger mycket vikt vid hur man själv bemöter problem, på det inre planet. Man får helt enkelt jobba med sig själv och utveckla sin förmåga att förhålla sig meditativt till problem som kan uppstå. Detta är något alla chefer, eller blivande chefer, borde ta till sig tycker jag. Det mår alla bättre av. 

18 Feb 2019